architectBouwbedrijf Peeters BV is gevestigd in Heerlen en werkt samen met andere partijen binnen de Nederlandse bouwmarkt.
Ons bedrijf is actief bij planning, utiliteits- en woningbouw, renovatie en onderhoud.
De projecten worden hoofdzakelijk gerealiseerd in Zuid Nederland.

Samenwerkingstrajecten met beleggers, projectontwikkelaars, tevens gemeenten en woningbouwcorporaties zijn succesvol, waarbij Bouwbedrijf Peeters bv functioneert als adviseur, klankbord en sparringspartner.
Onze kennis en kunde komt het beste naar voren bij projecten waarbij we vanaf de beginfase tot en met de oplevering betrokken zijn.